Suomi toisena kielenä (S2), 2019

Suomi toisena kielenä (S2), 2019

  • Vastauksia 87 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.8.2018 - 21.8.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6009 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö87 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri87 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta84 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen85 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
80
90
100
110
120