Uskonto, 2019

Uskonto, 2019

  • Vastauksia 99 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.10.2018 - 23.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5015 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö99 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri98 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta97 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 48 s)
Osaaminen92 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 22 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
29
318
428
520
60
70
82
99
106
110
120