Saksa, 2019

Saksa, 2019

  • Vastauksia 171 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.11.2018 - 22.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7010 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö171 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri171 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 56 s)
Pedagoginen toiminta169 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 5 s)
Osaaminen161 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
214
323
431
523
60
70
81
910
1018
1147
120