Historia, 2019

Historia, 2019

  • Vastauksia 163 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5971 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö163 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri159 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta159 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 54 s)
Osaaminen153 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
219
332
430
521
60
70
85
99
1022
1119
120