Suomi toisena kielenä (S2), 2019

Suomi toisena kielenä (S2), 2019

  • Vastauksia 193 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2018 - 12.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7627 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö193 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri191 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta187 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 48 s)
Osaaminen187 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1172
1214