Tietotekniikka, 2019

Tietotekniikka, 2019

  • Vastauksia 83 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2018 - 17.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4982 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö83 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri83 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 14 s)
Pedagoginen toiminta82 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 11 s)
Osaaminen83 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 35 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82
94
107
110
120