Historia, 2018

Historia, 2018

  • Vastauksia 291 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö286 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri286 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta283 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 29 s)
Osaaminen284 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
116
251
3112
426
514
60
70
815
931
1020
116
120