Äidinkieli, 2020

Äidinkieli, 2020

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 1405 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö66 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta65 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 50 s)
Osaaminen62 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
126
240
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120