Kuvataide, 2018

Kuvataide, 2018

  • Vastauksia 139 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9732 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö138 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri134 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 7 s)
Pedagoginen toiminta132 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 11 s)
Osaaminen130 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
216
356
419
55
60
70
812
912
107
115
120