Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.4.2018 - 21.4.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5372 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö66 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 51 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta64 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 44 s)
Osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
417
50
60
70
80
90
100
110
120