Matematiikka, 2020

Matematiikka, 2020

  • Vastauksia 121 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 1402 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö121 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri121 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta118 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s)
Osaaminen116 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
281
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120