Suomi toisena kielenä (S2), 2019

Suomi toisena kielenä (S2), 2019

  • Vastauksia 190 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (7.12.2018 - 7.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7560 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö190 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri188 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta184 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 42 s)
Osaaminen184 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 58 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
98
1011
1172
1211