Käsityö, 2019

Käsityö, 2019

  • Vastauksia 206 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (7.12.2018 - 7.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7560 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö205 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri203 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 59 s)
Pedagoginen toiminta201 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s)
Osaaminen198 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
15
29
316
438
532
60
70
84
96
1015
1172
129