Äidinkieli, 2019

Äidinkieli, 2019

  • Vastauksia 179 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö179 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri176 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta175 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 24 s)
Osaaminen169 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
461
544
60
70
80
90
100
110
120