Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 93 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö93 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri92 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta89 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Osaaminen84 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
519
60
70
80
90
100
110
120