Suomi toisena kielenä (S2), 2019

Suomi toisena kielenä (S2), 2019

  • Vastauksia 95 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2018 - 20.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5269 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö95 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri95 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta92 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen93 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 2 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
210
319
432
522
60
70
81
97
100
110
120