Maantieto / maantiede, 1.1.2019-18.6.2019

Maantieto / maantiede, 1.1.2019-18.6.2019

  • Vastauksia 98 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 18.6.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö98 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri97 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta97 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 39 s)
Osaaminen94 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
519
60