Kuvataide, 2019

Kuvataide, 2019

  • Vastauksia 60 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.7.2018 - 20.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö60 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)
Toimintakulttuuri57 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 24 s)
Pedagoginen toiminta59 kpl(keskimääräinen vastausaika 10 min 59 s)
Osaaminen56 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 11 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
212
316
417
515
60
70
80
90
100
110
120