Äidinkieli, 2018

Äidinkieli, 2018

  • Vastauksia 438 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9732 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö431 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri427 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta425 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 1 s)
Osaaminen427 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
128
271
3165
447
523
60
70
825
940
1030
119
120