Elämänkatsomustieto, 2019

Elämänkatsomustieto, 2019

  • Vastauksia 66 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5969 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö66 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri66 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta65 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen60 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 30 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
26
37
417
510
60
70
81
96
106
1112
120