Matematiikka, 2019

Matematiikka, 2019

  • Vastauksia 300 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö300 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri299 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta295 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen290 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
245
372
4101
564
60
70
80
90
100
110
120