Kuvataide, 2019

Kuvataide, 2019

  • Vastauksia 58 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö58 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 16 s)
Toimintakulttuuri55 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 29 s)
Pedagoginen toiminta58 kpl(keskimääräinen vastausaika 11 min 5 s)
Osaaminen54 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
212
316
417
513
60
70
80
90
100
110
120