Uskonto, 2019

Uskonto, 2019

  • Vastauksia 81 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö81 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri81 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta79 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 34 s)
Osaaminen75 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
29
318
428
519
60
70
80
90
100
110
120