Maantieto / maantiede, 2019

Maantieto / maantiede, 2019

  • Vastauksia 113 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.9.2018 - 23.9.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5212 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö113 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri112 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta112 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 44 s)
Osaaminen108 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
519
60
70
82
913
100
110
120