Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 192 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2018 - 12.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7627 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö192 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 55 s)
Toimintakulttuuri188 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta187 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 34 s)
Osaaminen180 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 18 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
521
60
70
85
99
1020
1155
128