Ruotsi, 2019

Ruotsi, 2019

  • Vastauksia 243 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.10.2018 - 23.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5015 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö243 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri243 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 30 s)
Pedagoginen toiminta239 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 14 s)
Osaaminen234 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 32 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1015
110
120