Historia, 1.1.2019-14.8.2019

Historia, 1.1.2019-14.8.2019

  • Vastauksia 110 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.8.2018 - 14.8.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6083 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö110 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 54 s)
Toimintakulttuuri107 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 19 s)
Pedagoginen toiminta106 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 52 s)
Osaaminen100 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 28 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
219
332
430
521
60
70
82