Terveystieto, 2019

Terveystieto, 2019

  • Vastauksia 128 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö128 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri125 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta125 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 26 s)
Osaaminen120 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
215
330
448
526
60
70
80
90
100
110
120