Matematiikka, 2019

Matematiikka, 2019

  • Vastauksia 611 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (7.12.2018 - 7.12.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7560 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö611 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri609 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta599 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen585 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
118
245
372
4101
566
60
70
813
939
1056
11179
1222