Maantieto / maantiede, 2018

Maantieto / maantiede, 2018

  • Vastauksia 263 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö259 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri258 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 41 s)
Pedagoginen toiminta254 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen251 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
115
248
391
429
58
60
70
817
928
1018
119
120