Uskonto, 2019

Uskonto, 2019

  • Vastauksia 82 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.7.2018 - 20.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö82 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri82 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta80 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 32 s)
Osaaminen76 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 5 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
29
318
428
520
60
70
80
90
100
110
120