Liikunta, 2019

Liikunta, 2019

  • Vastauksia 165 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (14.11.2018 - 14.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö165 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri165 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta162 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen157 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 41 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
323
437
523
60
70
85
99
1016
1124
120