Tietotekniikka, 1.1.2019-14.8.2019

Tietotekniikka, 1.1.2019-14.8.2019

  • Vastauksia 72 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 14.8.2018 - 14.8.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6083 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö72 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 52 s)
Toimintakulttuuri72 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 10 s)
Pedagoginen toiminta71 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 21 s)
Osaaminen72 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 36 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
210
314
429
511
60
70
82