Uskonto, 2018

Uskonto, 2018

  • Vastauksia 220 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9296 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö219 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri217 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta214 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 45 s)
Osaaminen214 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
112
243
380
419
59
60
70
812
922
1019
114
120