Fysiikka, 2019

Fysiikka, 2019

  • Vastauksia 320 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5969 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö320 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri320 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 28 s)
Pedagoginen toiminta314 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 16 s)
Osaaminen312 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
111
230
348
476
541
60
70
811
922
1035
1146
120