Ruotsi, 2019

Ruotsi, 2019

  • Vastauksia 303 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.11.2018 - 19.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6489 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö303 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri302 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta298 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 6 s)
Osaaminen292 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
17
231
342
484
538
62
70
85
919
1024
1151
120