Äidinkieli, 2019

Äidinkieli, 2019

  • Vastauksia 57 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.3.2018 - 21.3.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6267 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö57 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 56 s)
Toimintakulttuuri56 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s)
Pedagoginen toiminta56 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 57 s)
Osaaminen55 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 27 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
322
40
50
60
70
80
90
100
110
120