Elämänkatsomustieto, 2019

Elämänkatsomustieto, 2019

  • Vastauksia 51 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (17.10.2018 - 17.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4982 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö51 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri51 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta50 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 58 s)
Osaaminen46 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 24 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
11
26
37
417
510
60
70
81
96
103
110
120