Maantieto / maantiede, 2019

Maantieto / maantiede, 2019

  • Vastauksia 161 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.11.2018 - 12.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5971 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö161 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri160 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta157 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 35 s)
Osaaminen154 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
519
60
70
82
915
1019
1127
120