Musiikki, 2018

Musiikki, 2018

  • Vastauksia 131 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9732 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö130 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri129 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 49 s)
Pedagoginen toiminta128 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen128 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 57 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
213
351
412
57
60
70
87
918
1012
114
121