Yhteiskuntaoppi, 2019

Yhteiskuntaoppi, 2019

  • Vastauksia 95 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.7.2018 - 20.7.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6299 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö95 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri94 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 20 s)
Pedagoginen toiminta91 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Osaaminen86 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 17 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
215
328
425
521
60
70
80
90
100
110
120