Maantieto / maantiede, 2019

Maantieto / maantiede, 2019

  • Vastauksia 97 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.5.2018 - 26.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6275 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö97 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri96 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 31 s)
Pedagoginen toiminta96 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 40 s)
Osaaminen93 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
518
60
70
80
90
100
110
120