Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2018-18.6.2019

Suomi toisena kielenä (S2), 1.1.2018-18.6.2019

  • Vastauksia 270 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 18.6.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 12302 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö267 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 3 s)
Toimintakulttuuri265 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 32 s)
Pedagoginen toiminta263 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s)
Osaaminen265 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 0 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
15
229
383
422
54
60
70
88
915
104
113
120
1
2019
4
210
319
432
522
60