Äidinkieli, 2019

Äidinkieli, 2019

  • Vastauksia 118 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (21.4.2018 - 21.4.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5372 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö118 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 53 s)
Toimintakulttuuri116 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 21 s)
Pedagoginen toiminta116 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 15 s)
Osaaminen111 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 26 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
226
339
444
50
60
70
80
90
100
110
120