Saksa, 2019

Saksa, 2019

  • Vastauksia 142 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (13.11.2018 - 13.11.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5964 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö142 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 7 s)
Toimintakulttuuri142 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 42 s)
Pedagoginen toiminta140 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 48 s)
Osaaminen133 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
214
323
431
523
60
70
81
910
1018
1118
120