Englanti, 2019

Englanti, 2019

  • Vastauksia 262 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (19.5.2018 - 19.5.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6105 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö262 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri257 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s)
Pedagoginen toiminta256 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 17 s)
Osaaminen246 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 31 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
114
236
363
4106
543
60
70
80
90
100
110
120