Maantieto / maantiede, 2019

Maantieto / maantiede, 2019

  • Vastauksia 125 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.10.2018 - 20.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4984 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö125 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri124 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta123 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 40 s)
Osaaminen120 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
16
214
326
433
519
60
70
82
915
1010
110
120