Liikunta, 2019

Liikunta, 2019

  • Vastauksia 132 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.10.2018 - 22.10.2019) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4989 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö132 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 5 s)
Toimintakulttuuri132 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta130 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 41 s)
Osaaminen125 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 46 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
219
323
437
523
60
70
85
99
107
110
120