Englanti, 2018

Englanti, 2018

  • Vastauksia 730 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (12.12.2017 - 12.12.2018) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9732 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö725 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri721 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta712 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 31 s)
Osaaminen708 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
143
2132
3261
478
528
60
70
840
984
1042
1122
120