Historia, 1.1.2018-11.1.2019

Historia, 1.1.2018-11.1.2019

  • Vastauksia 293 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 11.1.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9620 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö288 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri287 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 29 s)
Pedagoginen toiminta284 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 30 s)
Osaaminen285 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 39 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
16
251
3112
426
514
60
70
815
931
1020
116
122
1
2019
0